Permohonan Menjadi Anggota

Selamat Datang ke e-Borang Permohonan Menjadi Anggota Koperkasa

Sebelum mengisi borang ini, sila pastikan anda telah sediakan dokumen berikut dalam bentuk softcopy untuk dimuat naik nanti:

 1. Salinan hadapan & belakang MyKad yang telah disahkan (format PDF)
 2. Slip Gaji yang telah disahkan (format PDF)
 3. Surat Pengesahan daripada Majikan (format PDF)

  - Sila muat turun contoh surat di sini

  Contoh Surat Pengesahan
 4. Consent Authorization Letter (Borang CTOS)

  - Sila muat turun contoh surat di sini

  Contoh Borang CTOS

Sila pastikan jumlah saiz fail terkumpul bagi semua dokumen di atas adalah tidak melebihi 25MB.


No. MyKad