Selamat datang ke Portal MyKOPERKASA
Sila isi Nama Pengguna, Kata Laluan dan Kod Pengesahan

NAMA PENGGUNA      / Username

KATA LALUAN      / Password

KOD PENGESAHAN      / Validation Code
4 digit no. MyKad bermula daripada angka ke-1 /
4 digits MyKad no. starting with the 1st number


Contoh:
No. MyKad anggota: 770112-13-5434
4 digit nombor MyKad bermula dari angka ke-7 ialah "1354"

Bagi Anggota yang belum mempunyai akaun online myKOPERKASA, sila daftar dengan menekan butang berikut:

Daftar Baru

Bagi anggota yang telah berjaya mendaftar tetapi masih belum log masuk kali pertama, sila tekan butang berikut:

Log Masuk Pertama