Muat Turun
 

 

(A) Muat Turun Borang-Borang Permohonan Koperkasa:

 1. Borang Permohonan Pengeluaran Dividen
 2. Borang Permohonan Menjadi Anggota
 3. Contoh Surat Pengesahan
 4. Consent Authorisation Letter
 5. Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi (TANPA Penjamin)
 6. Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi (dengan Penjamin)
 7. Borang Permohonan Pembiayaan 100%
 8. Borang Permohonan Pembiayaan Pembelian Alat & Barangan
 9. Borang Permohonan Pembiayaan Kenderaan
 10. Borang Permohonan Pembiayaan Pelancongan
 11. Borang Permohonan Pembiayaan Pendidikan
 12. Borang Permohonan Pembiayaan Kebajikan
 13. Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi Anggota Pesara (dengan Penjamin)
 14. Borang Hadiah Galakan Pendidikan
 15. Borang Permohonan Bantuan Mala Petaka Atau Bencana Alam
 16. Borang Tuntutan Hadiah Anggota Bersara daripada Perkhidmatan dengan Jabatan/Majikan
 17. Borang Permohonan Bantuan Subsidi Perubatan
 18. Borang Tuntutan Khairat Kematian Anggota
 19. Borang Tuntutan Khairat Kematian Keluarga Terdekat Anggota
 20. Borang Menambah Atau Mengurang Potongan
 21. Borang Tuntutan Lebihan Bayaran
 22. Borang Pembelian Saham

(B) Jadual Bayaran Balik Pembiayaan (Kadar Normal):

 1. Pembiayaan Peribadi 1 & Peribadi 2 (3.49% & 5.99%)
 2. Pembiayaan Peribadi Bertindih (6.50%)
 3. Pembiayaan 100% (5.00%)
 4. Pembiayaan Pembelian Alat & Barangan (5.99%)
 5. Pembiayaan Kenderaan (5.00% & 6.00%)
 6. Pembiayaan Kebajikan (5.00%)
 7. Pembiayaan Pelancongan (6.00%)
 8. Pembiayaan Pendidikan (5.00%)
 9. Pembiayaan Peribadi Anggota Pesara (2.50%)

(C) Muat Turun Dokumen-dokumen Lain:

 1. Borang SKM/BP - versi PDF
 2. Borang SKM/TAP/KEW - versi PDF
 3. Panduan Mendaftar sebagai pengguna Portal myKOPERKASA v3.0

Untuk dokumen versi PDF, sila pastikan komputer ada mempunyai perisian Adobe Reader. Sekiranya tiada, anda boleh muat turun pada pautan ini http://www.adobe.com. Untuk muat turun, klik ikon Get Adobe Reader di sebelah kanan halaman web tersebut. Sekiranya anda menggunakan Microsoft Windows 10 dan ke atas, format PDF akan dibuka secara automatik oleh aplikasi Microsoft Edge.