Pentadbiran  Koperasi
 
  Pentadbiran Koperasi > Jawatankuasa Audit Dalaman
 
 

JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN

Untuk makluman semua anggota,
Berikut adalah barisan Jawatankuasa Audit Dalaman terkini untuk tempoh 1 tahun
berkuatkuasa 1 Ogos 2023 sehingga 31 Julai 2024 :


MOHDZAR BIN AMAN
Pengerusi JAD


AWG AHMAD SAFRI BIN AWG SANUSI
Setiausaha JAD


JUNAIDI BIN GANAI
Ahli Jawatankuasa Audit Dalaman


ALUI @ ALWI BIN SAHMAT
Ahli Jawatankuasa Audit Dalaman


Harap Maklum
Pengurusan KOPERKASA
1 Ogos 2023